مطالب مرتبط:

سهم فراموش شده‌ زنان در چرخه‌ اقتصادی خانواده‌ها

مطالعات اجتماعی در افغانستان نشان می‌دهد که زنان در چرخه‌ اقتصادی خانواده‌ها، سهم ناچیزی دارند و سهم‌ این گروه در اقصاد خانواده‌ها نادیده گرفته می‌شود

مطالب اخیر