مطالب مرتبط:

پیروزی ملی پوشان کرکت بر ایرلند

در چهارمین دیدار دو تیم که در یکی از ورزشگاه های کرکت ایرلند برگزار شد، قرعه ‌بازی را تیم ملی کشور برنده شد و بازی را آغاز کرد و در پایان ۲۳۰ دوش را به عنوان هدف برای ایرلند تعیین کرد

مطالب اخیر