مطالب مرتبط:

يک قوماندان نيروهاى خيزش مردمى از مردم به زور پول می گيرد

شبرغان (پژواک،٢٧سرطان٩٥): شماری از باشندگان ولسوالی قرقين ولايت جوزجان ادعا ميکنند که قربان "تردی" قوماندان نيروهای خيزش مردمی، از آنها به زور پول مى گيرد و با افرادى که از امر وى  اباورزند، با خشونت برخورد مى کند. اما برخى ديگر مى گويندکه قوماندان قربان تردی، بخاطر تامين امنيت مردم بر ضد

مطالب اخیر