مطالب مرتبط:

قرارداد اعمار و نصب سبستیشن ۲۲۰ کیلوولت برای تونل سالنگ امضا شد

این سبستیشن دارای دو ترانسفرمر دو میگاوات آمپر می باشد که تونل سالنگ و منازل همجوار آن را از نور جدید برق مستفید می سازد.

مطالب اخیر