مطالب مرتبط:

کابینه از اراده دولت مبنی بر برگزاری انتخابات حمایت کرد

ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی مبلغ ۱۰ میلیون دالر نقد و معادل ۲۱ میلیون دالر را برای ارایۀ خدمات در برگزاری انتخابات آماده شده است

مطالب اخیر