مطالب مرتبط:

ظرفیت تولید برق بند کجکی به ۱۵۱ میگاوات می‌رسد

فاز دوم بند کجکی ظرفیت تولید صد میگاوات برق را دارد و پس از تکمیل شدن ،ظرفیت ذخیرۀ دومیلیارد و سی‌‍وچهار میلیون آب را نیز خواهد داشت، که با استفاده از آن، صد هزار جریب زمین آبیاری می‌شود.

مطالب اخیر