مطالب مرتبط:

صلح با حزب اسلامي، فرصتي جديدي براي طالبان است

محمد اشرف غني، رييس جمهور مي گويد كه صلح دولت و حزب اسلامي به رهبري گلبدين حكمتيار، فرصتي خوبي براي طالبان است تا به پروسه صلح بپيوندند.

مطالب اخیر