مطالب مرتبط:

در نشست مقدماتی بروکسل روی کدام مسایل بحث گردید؟

انتظار می رود نشست بروکسل در مورد افغانستان هفته آینده برگزار شود. در این نشست رهبران و مقام های افغانستان و کشور های مختلف جهان شرکت خواهند کرد. تلاش های صلح، ادامه کمک ه...

مطالب اخیر