مطالب مرتبط:

موافقتنامه صلح توسط رئیس جمهور و امیر حزب اسلامی به امضا رسید

موافقتنامه صلح بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و گلبدین حکمتیار امیر حزب اسلامی به امضا رسید.

مطالب اخیر