مطالب مرتبط:

تلفات غیر نظامیان در سال گذشته ۱۷.۸ درصد افزایش یافته است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با نشر گزارش سالانه خود، با بیان اینکه تلفات افراد ملکی در سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده است، از افزایش ۱۷۸ درصدی تلفات غیرنظامیان در سال ۱۳۹۴ خبر داد

مطالب اخیر