مطالب مرتبط:

مسوولان و سربازان امنیتی که پوسته‌های امنیتی را به طالبان واگذار کرده اند مورد پیگرد قانونی قرار می

مقام های امنیتی هلمند می گویند:عملیات برای بازداشت مسوولان و سربازان امنیتی که پوسته‌های شان را بدون مقاومت به گروه طالبان واگذار کرده اند آغاز شده است.

مطالب اخیر