مطالب مرتبط:

افزایش نگرانی ها از استخدام کودکان در صفوف طالبان در ولایت غور

مقام های دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور می گویند، که طالبان و افراد مسلح غیر مسئول کودکان را در صفوف شان استخدام کرده اند.

مطالب اخیر