مطالب مرتبط:

برنامه‌ «میثاق شهروندی» چیست؟

اطلاعات روز نوشت: برنامه‌ همبستگی ملی وزارت توسعه روستایی که در سال ۲۰۰۳ برای توسعه‌ روستاهای افغانستان آغاز شده بود، در روز یک‌شنبه، ۴ میزان، رسماً خاتمه یافته اعلام شد و به‌جای آن برنامه‌ای زیر نام «میثاق شهروندی» با حضور رهبران حکومت وحدت ملی افتتاح شد.

مطالب اخیر