مطالب مرتبط:

رییس کمیتۀ ملی المپیک افغانستان جایزۀ شاسیته ترین رییس المپیک در آسیا را دریافت کرد

جایزۀ شایسته‌ترین رییس المپیک آسیا به محمد ظاهر اغبر، رییس کمیتۀ ملی المپیک افغانستان داده شد.

مطالب اخیر