مطالب مرتبط:

ديدارهاي غيرمترقبه رئيس جمهور و فقدان سيستم نظارتي

رئيس جمهور غني شب دوشنبه ساعت يازده شب به صورت غير مترقبه از حوزه نهم امنيتي شهر كابل ديدن نمود.

مطالب اخیر