مطالب مرتبط:

دادگاه محاکمه آیت الله «عیسی قاسم به ماه عقرب موکول شد

چهارمین جلسه دادگاه محاکمه رهبر شیعیان بحرین پس از گذشت دقایقی از برگزاری آن، به روز ۲۴ اکتبر مصادف با ۳ عقرب موکول شد.

مطالب اخیر