مطالب مرتبط:

عبدالله در دوسالگی حکومت: وقت هیچ‌چیز تمام نشده است

آقای عبدالله تاکید کرد که این حکومت به ریاست رئیس جمهور غنی تا پنج سال ادامه می‌یابد و او نیز در مقام ریاست اجرایی باقی می‌ماند.

مطالب اخیر