مطالب مرتبط:

نجیب قربانی تغییر سیاست خارجی روسیه شد؟

بیست سال پس از مرگ دکتر نجیب‌الله، آخرین رئیس جمهوری افغانستان که تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی بود، هنوز این پرسش مطرح است که دلیل اصلی فروپاشی حکومت او چه بود: مجاهدین؟ اختلاف‌های درونی؟ قطع کمک‌های روسیه؟ پذیرش طرح سازمان ملل؟ یا موارد یگر؟

مطالب اخیر