مطالب مرتبط:

افتتاح سیستم حاضری الکترونیکی در شهرداری هرات

غلام غوث نیک بین معاون ریاست شهرداری هرات سیستم حاضری الکترونیکی کارمندان این ریاست را افتتاح کرد.

مطالب اخیر