مطالب مرتبط:

عبدالله به تفاهنامه با حكمتيار اعتراض دارد

تفاهمنامه اي كه با حكمتيار صورت گرفته زير نظر پاكستاني ها انجام شده است و آمريكايي ها و انگليسي ها به شدت در آن دخيل هستند

مطالب اخیر