مطالب مرتبط:

قوماندان امنیه و آمر امنیت ارزگان از وظیفه برکنار شدند

وزارت امور داخله کشور پس از افزایش درگیری و ناامنی ها اخیر در ولایت ارزگان، ویس صمیمی قوماندان امنیه و عبدالقوی آمر امنیت این ولایت را از وظایف شان برکنار کرده و به کابل خواسته است

مطالب اخیر