مطالب مرتبط:

مبنای صلح با گروه های مسلح

سر مقاله: بالاخره پس از گذشت سال ها و صرف هزينه هاي زياد، حکومت يک گام به سوي صلح و آشتي برداشت و مؤفق شد با يکي از بزرگترين گروه جهادي و يکي از قطب هاي مهم گروه هاي مخالف مسلح دولت، وارد مذاکره شود و اين مذاکرات را تا امضاي موافقت نامه به پيش ...

مطالب اخیر