مطالب مرتبط:

استقبال سازمان ملل، امریکا و ایران از توافق دولت و حزب اسلامی حکمتیار

در اعلامیه یوناماآمده است که سازمان ملل متحد از توافقات صلح که در افغانستان به کاهش خشونت می‌انجامد و به افغانان اجازه می‌دهد تا در صلح زندگی کنند، استقبال می‌کند.

مطالب اخیر