مطالب مرتبط:

حل بحران بی‌خوابی نوزادان با تشک خودکار

یک مادر فنلاندی برای حل بحران بی‌خوابیِ والدین نوازادان، یک تشک خودکار اختراع کرده است که مانند یک گهواره تاب می‌خورد و ظرف چند دقیقه نوزاد را می‎خواباند.

مطالب اخیر