مطالب مرتبط:

ريیس جمهورغنی : تا زمانیکه افکار مردم تغییر نکندجنگ پایان نمى يابد

کابل (پژواک، اول ميزان ١٣٩٥): رييس جمهورغنى ميگويد که ما از هیچ همسایه به عذر صلح نمی خواهیم، بلکه در خانۀ خود صلح می خواهیم. محمداشرف غنی رئیس جمهورکشور، اين مطلب را در دیدار با نمایندگان نهادهای مختلف مدنی ابراز کرد. درخبرنامه دفترمطبوعاتى رياست جمهورى که به آژانس خبرې پژواک مواصلت کرده ،... read more

مطالب اخیر