مطالب مرتبط:

افزایش بازدیدکنندگانِ ولایت‌ سیاحتیِ بامیان!

در سال جاری تعداد بازدید کننده های داخلی از بامیان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

مطالب اخیر