مطالب مرتبط:

شورای ترک تباران افغانستان با رییس اجرایی مقاطعه سیاسی کرد

شورای ترک تباران افغانستان، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت را متهم به تعهد شکنی نموده و طی همایشی با وی مقاطعه سیاسی کرد.

مطالب اخیر