مطالب مرتبط:

عثمان: حضور برخی از نیروهای پولیس در ننگرهار خیالی است

شماری از بزرگان قومی ولایت ننگرهار می گویند حضور شماری از نیروهای پولیس در این ولایت خیالی است اما از سوی دولت بنام این نیروها امکانات و اعاشه پرداخت می گردد. ملک عثمان یکی از این بزرگا...

مطالب اخیر