مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان خواهان توقف آزمایش های هسته یی کوریای شمالی شد

حکومت افغانستان از کوریای شمالی درخواست کرد تا به آزمایش‌های هسته‌یی‌اش پایان دهد.

مطالب اخیر