مطالب مرتبط:

خود سانسوری کاربران شبکه های اجتماعی افغانستان

نظرسنجی تازه دفتر نی، نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نشان می دهد که اکثریت کاربران ...

مطالب اخیر