مطالب مرتبط:

جشنواره جوانان برتر افغانستان؛ صد جوان به مرحله حساس راه یافتند

جشنواره جوانان برتر افغان به هدف معرفی چهره های برتر که از سوی موسسه موسوم به حمایت در افغانستان برگزار شده وارد مرحله حساسی شده است.

مطالب اخیر