مطالب مرتبط:

بازگشت ده ها خانواده بی جاشده از ولایت فراه

آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت فراه از بر گشت ۹۵ خانواده بی جا شده به محلات اصلی شان خبر داده است.

مطالب اخیر