مطالب مرتبط:

مظنون افغان-آمریکایی انفجار نیویورک بازداشت شد

مقامات محلی در آمریکا تأیید کرده‌اند که احمد خان رحمی (رحیمی) مظنون افغان-آمریکایی انفجار دیروز نیویورک که پلیس فدرال در تعقیب او بود، بازداشت شده است.

مطالب اخیر