مطالب مرتبط:

تیم فوتبال ۱۴ سال افغانستان سه بر صفر بر پنجاب غالب شد

تیم فوتبال ۱۴ سال افغانستان در برابر تیم ۱۴ سال پنجاب بدون اجرای مسابقه سه در مقابل صفر برنده اعلان شد. سید عادی کاظمی ترینر تیم ۱۴ سال از هند امروز به رادیو آزادی گفت ک...

مطالب اخیر