مطالب مرتبط:

مرد جوان نامزد و خشوی خود را به قتل رساند

ک مرد جوان به نام حمیدالله در مربوطات شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ نامزد و خشوی (مادر نامزد) خود را با فیر مرمی به قتل رسانده است.

مطالب اخیر