مطالب مرتبط:

اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی استجواب می‌شوند/فرمان‌ باید از فیلتر شورای ملی بگذرد

رئیس مجلس نمایندگان می‌گوید که هنوز فرمان قبلی در خصوص انتخابات در دستور کار مجلس قرار دارد و مجلس مطابق قانون، اجراآت خود در این زمینه را دارد.

مطالب اخیر