مطالب مرتبط:

سومین برد افغانستان در در مسابقات سوپروتو

تیم ملی فوتبال ۱۴ سال افغانستان که در مسابقات سوپروتو ۲۰۱۶ اشتراک کرده بود، با شکست تیم AFBBS به سومین پیروزی خود دست یافت.

مطالب اخیر