مطالب مرتبط:

دولت افغانستان چگونگی تامین امنیت نهادهای آموزشی را بازنگری می‌کند

«محمد اشرف غنی» رییس جمهور افغانستان اعلام کرده است که شیوه های جدید تامین امنیت نهادهای اموزشی و آکادمیک را بررسی می‌کند.

مطالب اخیر