مطالب مرتبط:

برخی رسانه‌های افغانستان کلیسای خانوادگی شده‌اند/غرب به دنبال اشغال فرهنگی افغانستان است

رئیس سازمان جهاد فرهنگی با بیان اینکه مردم افغانستان در تقابل با فرهنگ وارداتی هستند، گفت: غربی‌ها می‌خواهند از طریق اشغال فرهنگی سلطه خود را بر افغانستانی‌ها حفظ کنند.

مطالب اخیر