مطالب مرتبط:

افغانستان و ایران ۲۲۰ زندانی را رد و بدل کردند

۱۹۷ زندانی افغان که در ایران زندانی بودند امروز از سوی حکومت ایران از طریق سرحد اسلام قلعه به مقامات افغان تسلیم داده شدند. مسئولان لوی سارنوالی افغانستان می‎گویند این موضوع به اساس موافقتنام...

مطالب اخیر