مطالب مرتبط:

خبر ساعت ده، ۲۳ سنبله ۱۳۹۵

رییس جمهور اشرف غنی در هنگام انتقال تابوت این فرمانده پولیس اطمینان می دهد که هراس افگنان در برابر نظامیان کشور، پیروز نخواهند شد.

مطالب اخیر