مطالب مرتبط:

حزب جمعیت از صلح میان دولت و حزب اسلامی حمایت کرد

حزب جمعیت اسلامی افغانستان از احتمال توافق صلح میان دولت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام حمایت کرد.

مطالب اخیر