مطالب مرتبط:

وضعیت امنیتی افغانستان بسیارنگران کننده است!

بگفته ماریا زاخارووا، وضعیت امنیتی درافغانستان بسیارنگران کننده می باشد…

مطالب اخیر