مطالب مرتبط:

محور: گرفتن تدابیر جدی امنیتی در روزهای عید از سوی …

رماندهی پولیس کابل ازروی دست گرفتن تدابیر جدی برای تأمین امنیت شهرکابل و ولسوالی‌های این ولایت در روزهای عید خبرمی‌دهد.

مطالب اخیر