مطالب مرتبط:

شاهراه‌های کندز_تخار و کندز_بغلان هنوز هم امن نیستند

شماری از فعالان مدنی در ولایت کندز می گویند که هنوز هم شاهراه های کندز_تخار و کندز_بغلان برای سفر امن نیستند . آنان نیروهای امنیتی را در تامین امنیت شاهراه ها متهم به کم کاری می کنند و می گویند که ، هر ازگاهی تفنگداران مسلح ناشناس در مسیر این راه مسافران را آزار و اذیت می کنند.

مطالب اخیر