مطالب مرتبط:

طالبان مسير ۱۰۰ كيلومتري ولسوالي دولينه تا پسابند را بمبگذاري كرده اند

مقام‌هاي محلي در غور مي گويند كه طالبان بيش از ۵۰۰ حلقه ماين را در ميان دو ولسوالي دولينه تا پسابند در مسيري به طول ۱۰۰ كيلومتر جاسازي كرده اند تا جلوي اعزام نيروهاي كمكي به اين ولسوالي ها گرفته شود.

مطالب اخیر