مطالب مرتبط:

اشرف غنی: افغانستان وابسته به بندر کدام کشور خاص نمی‌باشد

رئیس جمهور غنی می گوید که افغانستان وابسته به بندر کدام کشور خاص نبوده و حتی افغان ها می توانند جغرافیه را نیز تغییر دهند. وی گفت که از لحاظ تجارتی و ترانزیتی این کشور در حالی بیرو...

مطالب اخیر