مطالب مرتبط:

رئیس جمهور در دیدار با جنرال دوستم؛ اوضاع امنیتی کشور را بررسی کرد

آقای دوستم به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که از نیرو‌های امنیتی افغان حمایت قوی مردمی وجود دارد و به منظور برقراری بیشتر امنیت و ارتباط با مردم، تلاش‌ها ادامه می‌یابد.

مطالب اخیر