مطالب مرتبط:

انفجار در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل تلفاتی به همراه نداشت

سخنگوی فرمانده پولیس کابل، با تایید این خبر گفت این انفجار، که ساعت پنج صبح امروز در چهار راهی قمبر از مربوطات حوزه‎ی پنجم امنیتی، رخ داد ناشی از یک ماین چسبکی بوده است.

مطالب اخیر