مطالب مرتبط:

توافق نهایی حزب اسلامی و دولت

برخی منابع خبری از توافق نهایی دولت و حزب اسلامی حکمتیار خبر دادند.

مطالب اخیر